venerdì 18 maggio 2018

15)  Primu tamava e ti tiniva stritta
Eratu lorda e mi parivatu netta
Ora ti vitti né ‘ncapu né sutta
 e sì na buttana netta netta


15)  Primu tamava e ti tiniva stritta
Eratu lorda e mi parivatu netta
Ora ti vitti né ‘ncapu né sutta
 e sì na buttana netta netta


101)  Buttana ca cu mia tu fa la santa,
 cu li cani e li gatti tieni munta.


A mezzannotti cu scippa e cu chianta,
 la tò matruzza li cuorpi ti cunta.
 Quantu grana vusca sta figliuzza santa,
 ci voli lu nutaro ca li cunta.
102)  la fimmina ca è sutta va cantannu
 l’omu ca sta supra sta suffriennu158)  Da stivaletti si junta a tappina,
 sicca la vucca mia si nun sì buttana.194)  Assira 193)  Buttana quantu trappuli sa fari
m’arricuglivu notti, notti
 mi misi a cuntrastari cu du schetti
 una mi li jttava li strammuotti
 l’antra m’arriscidiva li sacchetti,
 quannu mi vittiru li sacchetti asciutti:
 vatinni picciuttieddu ca è notti.238)  Sì comu nna fussetta di Natali
 cu prima arriva si mitti a iucari.
239)  Li donni sunnu comu li mulina
 ca fannu li vutati di la luna.
240)  Li donni sunnu comu li mulina
 tuorti come la vruca e li gadduna.
241)  Amaru cu di li donni si ’nnamura
 ca squaglia comu l’uogliu a la cannilaNessun commento: