venerdì 18 maggio 2018

LA DONNA IN CHIAVE NEGATIVA


 

 

I proverbi e le espressioni fanno parte della

Raccolta del Dott. Giuseppe Brancato

              

TESTO

FONTE

(Legenda in calce)

Amaru cu ci ancugna! 

Brancato

Amaru cu ci càpita!

Brancato

Amaru cu ci 'ncaglia!

Brancato

Beddra di facci e làdia di cori

Brancato

Cu fìmmini e picciuotti 'un ti cunfidari

Candiano

Cu la munci e cu la vasa, cu la strinci e l'accarizza 

Candiano

Cu scecchi caccia e fìmmini cridi lusciu di Paradisu 'un nni vidi 

Candiano

Discursi di fìmmini e grida di pàpari 'nzalanìscinu lu munnu 

Candiano

Diu ni scanza d'omu spanu e di fìmmina varbuta!

Ferreri

Donna ca troppu nesci pi la strata perdi lestu la strata e la cuntrata

Candiano

Donna, fuocu e mari fannu l'omu priculari

Candiano

Du' sorti di làgrimi hannu li donni: una di duluri e l'antra di 'nganni

Candiano

Duna cuocciu a tutti

Brancato

Duna 'mmastu a tutti

Brancato

È accussì làdia, ca fa calari lu latti a li scecchi

Brancato

È accussì làdia, ca fa siccari lu latti 

Brancato

È accussì làdia, ca pò jiri caminannu a mezzannotti

Brancato

È accussì làdia, ca pò jiri 'n-miezz'a 'n'armata di spagnuoli 

Candiano

È accussì làdia, ca pò jiri 'n-miezz'a un reggimentu di surdati

Brancato

È beddra cuomu lu funnu di la padeddra 

Brancato

È beddra scuncirtusa 

Brancato

È beddra sdignusa

Brancato

È cchiú facili guardari un saccu di punci, ca 'na fìmmina

Candiano

È cchiú làdia di la morti 

Brancato

È cchiú làdia di lu piccatu mortali

Brancato

È cchiú làdia di lu scuru 

Brancato

È fìmmina di mal'affari

Brancato

È fìmmina pubblica

Brancato

È fìmmina tinta 

Brancato

È làdia affriggiusa 

Brancato

È làdia ca 'un ci nni voli cchiú 

Brancato

È lieggiuliddra

Brancato

È malu fatta

Brancato

È 'mpastata cu lu sivu

Brancato

È munciunijata

Brancato

È 'na barracana

Brancato

È 'na cani figliata

Brancato

È 'na cani gneffa 

Brancato

È 'na cani sciuta 

Brancato

È 'na carusa maniata 

Brancato

È 'na carusa musciuliata

Brancato

È 'na cavalla 

Brancato

È 'na farca

Brancato

È 'na farcazza

Brancato

È 'na frazzata 

Brancato

È 'na gatta morta 

Brancato

È 'na gatta mùmia 

Brancato

È 'na gatta parda

Cassaro

È 'na giarra di puostu 

Brancato

È 'na pala di baccalà 

Brancato

È 'na pala di ficudìnia

Brancato

È 'na papazza di bacarà

Brancato

È 'na porca spunnata

Brancato

È 'na sarda 

Brancato

È 'na scupittata 

Brancato

È 'na troia, sarbànnucci lu vattìu

Brancato

È 'na truscia di robbi luordi 

Brancato

È 'na virsera

Brancato

È 'n-cavaddruta

Brancato

È numinata

Brancato

È 'nzilla e tappinara 

Cardella

È parata cuomu lu cavaddru di Raitanu 

Brancato

È passata di cuttura 

Brancato

È passata di lievitu

Candiano

È sempri 'n-capu d'iddra

Brancato

È sicca cuomu 'na sarda 

Brancato

È sicca cuomu 'na signa 

Brancato

È sicca cuom'un sgruoppu 

Brancato

È tutta appitturata

Brancato

È tutta 'nciancianiddrata

Brancato

È un bellu scàmpulu 

Brancato

È un cantaranu

Brancato

È vanniata

Brancato

È vistuta all'airò

Brancato

Fa la bella giùvini 

Candiano

Fa la fissiusa 

Candiano

Fa puntina 

Candiano

Fìmmina gilusa, fìmmina priculusa

Lauricella

Fìmmina varbuta di luntanu si saluta 

Candiano

Fìmmina vasata ‘un perdi vintura

Lauricella

Fìmmini e fuocu, stacci luntanu

Candiano

Fìmmini e pàpari, quantu menu puo' 

Candiano

Fìmmini e spranza, foddri cu ci havi fidi

Candiano

Guàrdati di buttana vecchia e di putiaru giùvini

Candiano

Havi la facci ca pari Santa Catarina di Siena 

Candiano

Havi li gammi a friscaliettu 

Candiano

Havi li gammi di fierru-filatu

Brancato

Havi li minni allaccarati 

Candiano

Havi lu carusieddru ruttu

Brancato

Havi lu culu antu

Brancato

Havi lu culu chiattu 

Brancato

Havi lu culu lisciu 

Brancato

Havi lu culu quantu 'na coffa

Brancato

Havi lu culu quant'un tùmminu

Brancato

Havi lu culu strafalàriu

Brancato

Havi lu culu strusciatu

Brancato

Havi lu culu vasciu 

Brancato

Havi lu mussu cuomu lu cularinu di la signa

Brancato

Havi lu piettu lisciu cuomu 'na tàvula 

Brancato

Havi 'na catina

Brancato

Havi un culu ca pari 'na batìa 

Candiano

La donna spissu si lamenta e doli e si fa malata quannu voli

Candiano

La fìmmina bona è chiddra ca 'un havi né uocchi né oricchi 

Candiano

La fìmmina ca si 'mpupa e fa toletta o è 'nnamurata o è cajorda netta 

Candiano

La fìmmina ca va 'mpupata di tutti veni sparlata 

Candiano

La fìmmina è cuomu la canna: a ogni vientu s'inchina

Candiano

La fìmmina è cuomu l'ardica: punci a cu la tocca schirmenti, e no a cu la frica cu li piedi 

Candiano

La fìmmina è fatta pi lavari vacila e piatta 

Candiano

La fìmmina è la causa d'ogni mali 

Candiano

La fìmmina e la gaddrina si perdi, si troppu camina 

Candiano

La fìmmina è lu dannu di la nostra origini 

Candiano

La fìmmina e lu vinu lèvanu lu giudiziu all'omu

Candiano

La fìmmina è 'na musca cavaddrina, ca duna ardenti assa' li muzzicuna

Brancato

La fìmmina senza amuri è cuomu la rosa senza oduri 

Lo Verme

La fìmmina tinta è cuomu la giummarra, ca la produci la cchiú tinta terra 

Candiano

La fìmmina vacanti di testa è lu 'mpiernu di l'arma e lu priatoriu di la vurza 

Candiano

La furnaci prova l'oru e l'oru prova la fìmmina

Candiano

La miènnula xjurisci e la fìmmina 'mpazzisci 

Candiano

Làdia di facci e làdia di cori 

Brancato

Li fatti su' màsculi e li paroli su' fìmmini 

Brancato

Li fìmmini chiàncinu cuomu la luna 

Candiano

Li fìmmini hannu li capiddri luonghi e lu cirivieddru curtu 

Brancato

Li fìmmini hannu setti spirdi cuomu li gatti 

Candiano

Li fìmmini hannu un diàvulu pi capiddru 

Brancato

Li fìmmini 'un si pìglianu lu sceccu, cá ci strazza li linzola 

Candiano

Li sordi di la beddra si nni vannu tutti a bianchettu 

Candiano

L'omu ca 'n-sacchetta 'un havi nninni è cuomu la fìmmina senza culu e senza minni

Candiano

Lu bellu di la fìmmina è chiddru ca 'un si vidi 

Lo Verme

Lu cavaddru cu la vìria e cu lu spruni e la fìmmina c'un buonu vastuni 

Candiano

Lu cori di la fìmmina havi cientu crafuocchi 

Candiano

Lu juocu è juocu, ma cu donni è fuocu 

Candiano

Lu mari duna lu sali e la fìmmina duna lu mali 

Candiano

Lu sceccu, la fìmmina e la crapa hannu la stessa capa 

Candiano

Madama Tinnirina

Candiano

Madonna di la Catina, scatinatimillu ssu mà figliu!

Brancato

Moru! Moru! Moru! Sentu fetu d'omini e mi sbongiu! (Doppu tri jorna si nni fujì c'un favarisi) 

Brancato

Muzzicuni di fìmmina ti lassa 'na làdia ferita     

Candiano

Na fìmmina e 'na pàpara fannu 'na fera (')

Candiano

Nn'ha fattu di tutti li sorti e maneri 

Candiano

Nn'ha fattu quantu Nureddra

Brancato

Pari ca ci avìssiru passatu lu chianuozzu 'n-capu lu piettu 

Brancato

Pari canciatu di li donni

Brancato

Pari la Pischiriddra 

La Vecchia

Pari la zita di Pòddraru 

Brancato

Pari 'na Befana

Brancato

Pari 'na consunta 

Brancato

Pari 'na pupa di vitrina 

Brancato

Pi culu havi 'na maiddra

Brancato

Pi culu havi 'na truscia

Candiano

Pò dari 'mmastu a 'n-esièrcitu di surdati 

Brancato

Porta lu culu a passijari 

Brancato

Quannu la fìmmina movi l'anca, si 'un è buttana, picca ci manca 

Brancato

S'annaca cuomu s'avissi li punci di 'n-cuoddru

Brancato

Sbirri, bagasci e cani càmpanu abbuttati e a li vicchizzi muòrinu di fami

Ferreri

Si parà cu tutti l'armiggi 

Brancato

Tannu la fìmmina sta ferma cu unu, quannu lu turcu si fa cristianu 

Candiano

Tira cchiossà un pilu di fìmmina, ca cientu parigli di vo' 

Brancato

Tira cchiossà un pilu di fìmmina, ca li vo' di Cucurullu 

Ferreri

Tri su' li ruvini di la casa: vinu, juocu e fìmmina

Candiano

Tutta ca si natichìa 

Brancato

Tutta ca si stucchìa 

Brancato

'Un c'è cchiú maliziusu di la fìmmina

Candiano

'Un havi culu cuomu li santi

Brancato

'Un la vuogliu tuccari mancu cu 'na canna

Brancato

Unni ci su' campani ci su' buttani 

Cardella

Un pilu di fìmmina tira un bastimentu a mari 

Candiano

Legenda:    Brancato   =     Dott. Giuseppe Brancato
            Candiano   =     Cav. Pietro Candiano
            Cardella   =     Avv. Luciano Cardella
            Cassaro    =     Sig.ra Concetta Cassaro Brancato         
            Ferreri    =     Dott. Agostino Ferreri
            Lauricella =     Prof. Giuseppe Lauricella
            La Vecchia =     Ins. Angelo La Vecchia
            Lo Verme   =     Rag. Paolo Lo Verme

Nessun commento: